Máy hiện sóng

Máy hiện sóng Oscillocope của Tektronix là thương hiệu máy hiện sóng được tin tưởng nhất thế giới. Chúng tôi là đại lý phân phối máy hiện sóng Tektronix tại Việt Nam