Cửa hàng

Đồng hồ vạn năng DMM7510-NFP

Mô tả

Số hiển thị chính xác tối đa: 7,5

Kiểu kết nối: GPIB / USB (TMC) / LAN (LXI)

Giá tham khảo: 3930$

Độ chính xác: 0,0014%

Màn hình cảm ứng

1,000,000 readings/s digitizer