Cửa hàng

Máy đếm tần số FCA3000

Mô tả

Tần số tối đa: 300Mhz

Độ phân giải thời gian: 100 ps

Độ phân giải tần số: 12 digit

Giá tham khảo: 2510 $