Cửa hàng

Máy đếm tần số FCA3003

Mô tả

Tần số tối đa: 3 Ghz

Độ phân giải thời gian: 100 ps

Độ phân giải tần số: 12 digit

Giá tham khảo: 3690 $