Cửa hàng

Máy đếm tần số FCA3103

Mô tả

Tần số tối đa: 3 Ghz

Độ phân giải thời gian: 50 ps

Độ phân giải tần số: 12 digit

Giá tham khảo: 5110 $