Cửa hàng

Máy đếm tần số FCA3120

Mô tả

Tần số tối đa: 20 Ghz

Độ phân giải thời gian: 50  ps

Độ phân giải tần số: 12 digit

Giá tham khảo: 8700 $