Cửa hàng

Máy hiện sóng TBS1072B-EDU

Danh mục:

Mô tả

Số kênh: 2

Băng thông: 70 Mhz

Tốc độ lấy mẫu: 1 GS/s

Độ dài bộ nhớ: 2.5k points

Giá tham khảo: 790$