Cửa hàng

Máy hiện sóng TBS1152B-EDU

Danh mục:

Mô tả

Số kênh: 2

Băng thông: 150 Mhz

Tốc độ lấy mẫu: 2 GS/s

Độ dài bộ nhớ: 2.5k points

Giá tham khảo: 1490 $