Cửa hàng

Máy hiện sóng TBS1202B-EDU

Danh mục:

Mô tả

Số kênh: 2

Băng thông: 200 Mhz

Tốc độ lấy mẫu: 1 GS/s

Độ dài bộ nhớ: 2.5k points

Giá tham khảo: 1820 $