Cửa hàng

Home Thiết bị phân tích Máy phân tích logic Máy phân tích logic TLA6404

Máy phân tích logic TLA6404

Mô tả

Channels: 136

Max State Clock Rate: 667 MHz

Timing: 25 GHz

Timing Resolution: 40 ps

Giá tham khảo: 16800 $