Cửa hàng

Home Thiết bị phân tích Máy phân tích logic Máy phân tích logic TLA7012

Máy phân tích logic TLA7012

Mô tả

Channels: 272

Max State Clock Rate: Depends on installed modules (2 module slots)

Timing: Depends on installed modules (2 module slots)

Timing Resolution: Depends on installed modules (2 module slots)

Giá tham khảo: 23400 $