Cửa hàng

Home Thiết bị phân tích Máy phân tích logic Máy phân tích logic TLA7016

Máy phân tích logic TLA7016

Mô tả

Channels: 408

Max State Clock Rate: Depends on installed modules (6 module slots)

Timing: Depends on installed modules (6 module slots)

Timing Resolution: Depends on installed modules (6 module slots)

Giá tham khảo: 27800 $