Cửa hàng

Home Thiết bị phân tích Máy phân tích nguồn điện Máy phân tích nguồn điện PA1000

Máy phân tích nguồn điện PA1000

Mô tả

Độ chính xác: 0,04%

Đo công suất: 5 mW to MWs

Băng thông / lấy mẫu: 1Mhz

Phân tích sóng hài: IEC 61000-3-2/4-7