Cửa hàng

Home Thiết bị phân tích Máy phân tích nguồn điện Máy phân tích nguồn điện PA3000

Máy phân tích nguồn điện PA3000

Mô tả

Độ chính xác: 0,04%

Số kênh:  1 đến 4

Đo công suất: 10 mW to MWs

Băng thông / lấy mẫu: 1Mhz